Wojsko wyprzedaje stary sprzęt. Co można upolować w przetargu? Jest tam m.in. audi a6, autokar, skodę superb...

Stefan Kowlaski
Zobacz te oferty >>>
Zobacz te oferty >>>
Udostępnij:
PRZETARGI. Agencja Mienia Wojskowego organizuje kolejny przetarg. Tym razem w ofercie pojawiły się m.in.: autokar, audi A6, skoda superb, ale też elementy wyposażenia oraz mundurów. Kliknij w "zobacz galerię" i czytaj więcej.

Agencja Mienia Wojskowego organizuje kolejny przetarg sprzętu z demobilu. Tym razem w ofercie AMW pojawiły się m.in.: autokar, audi A6, skoda superb, ale też elementy wyposażenia oraz mundurów. Szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 08-09.02.2021 r. w godz. 09.00-13.00, oraz w dniu przetargu w godz. 08.00-10.00 w następujących miejscach:
  poz. 1÷10 KWP Poznań • poz. 11÷14 JW 1151 Sieradz • poz. 15÷30 JW 1156 Poznań • poz. 31÷32 JW 1156 Leszno • poz. 33÷39 JW 1156 Śrem • poz. 40÷41 RWT Poznań/Babki • poz. 42÷44 14 WOG Poznań • poz. 45÷48 33 BLTr Powidz • poz. 49÷84 OR AMW Poznań • poz. 85 Sieradz • poz. 86÷87 33 BLTr Powidz • poz. 88 JW 1156 Leszno
  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane do kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie - Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

 1. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 26.03.2021 r.
 1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

 2. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 15÷19, 21, 23, 28÷31, 34÷36, 38÷39, 41, 43÷48 oraz 86÷88 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać tylko przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr konta: 03 1130 1088 0001 3115 8520 0013, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 1. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

 2. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

 • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
 • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
 1. Do przetargu na poz. 86÷88 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 1. Od odpadów z poz. 87 oraz 88 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

 2. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 33 w terminie do dnia 10.02.2021 r. do godz. 10.00.

 3. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

 • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 • nazwę i adres organizatora przetargu;
 • dopisek: „Przetarg nr 1/OP-DG/2021 - nie otwierać przed 10.02.2021 r. do godziny 12.30”.
 1. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
 • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
 • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
 • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
 1. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Poznaniu od dnia 27.01.2021 r. do dnia 09.02.2021 r., w godz. 08.00-15.00 oraz w dniu przetargu w godz. 08.00-10.00, pok. nr 33 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie - Sprzedaż przetargowa”.
 1. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

 2. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

 1. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 2. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

 3. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

 2. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 3. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

 4. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Informacje - Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl.

 2. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], tel. 61 660 67 06, [email protected], tel. 61 660 67 80 od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.

Miliardowe inwestycje w Polsce zagranicznych firm

Wideo

Materiał oryginalny: Wojsko wyprzedaje stary sprzęt. Co można upolować w przetargu? Jest tam m.in. audi a6, autokar, skodę superb... - Częstochowa Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie