Ważne sprawy z listy byłego wiceprezydenta. Zobacz pełną jej treść

Łukasz Respondek
Jan Michalik po latach wraca do prowadzenia działalności gospodarczej
Jan Michalik po latach wraca do prowadzenia działalności gospodarczej RES
Jan Michalik był wiceprezydentem przez ponad osiem lat. Zajmował się sprawami technicznymi. Z różnych powodów nie wszystkie pomysły udało mu się zrealizować. Przygotował ich listę. Zobacz, co na niej jest.

-Na niektóre z tych rzeczy brakło czasu, a innych mój były szef były przeciwnikiem - przyznaje Jan Michalik, były wiceprezydent Chorzowa. Kilkanaście takich podstawowych spraw sporządził w formie listy. Postanowił je zaprezentować opinii publicznej i władzom miasta. - To ważne problemy, które w atrakcyjny sposób można rozwiązać. Jeżeli już nie w tej kadencji, to na pewno w następnej - podkreśla autor listy.

Michalik zastępcą prezydenta ds. technicznych był przez ponad osiem lat. Wcześniej przez 12 lat był wiceprezesem ds. technicznych w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prowadził też działalność gospodarczą w zakresie nadzorów, zarządzania i projektowania. Teraz zamierza wrócić do tego drugiego zajęcia. Działa w Związku Górnośląskim. Na temat przegranych wyborów w 2010 roku ma swoją teorię.

- Wystartowaliśmy bez Ruchu Autonomii Śląska. To był błąd - uważa. I bije się w pierś z powodu... odśnieżania. - Mogliśmy zrobić więcej, aby ludzie nie rezygnowali z udziału w wyborach z powodu zaśnieżonych ulic . To w pewnym sensie moja wina, ale na pewno nie jestem jedynym odpowiedzialnym .
Na liście, którą przygotował Michalik jest dziewiętnaście punktów. Od czasu jej powstania dwa z nich udało się zrealizować.

- Z prezydentem Markiem Koplem w większości spraw się zgadzaliśmy. Było jednak kilka tematów, do których go nakłaniałem, ale on twierdził, że to nie ten czas albo nie ten pomysł - wyjaśnia Jan Michalik. - Miałem sporą samodzielność, ale nie taką jaką chciałbym mieć - mówi.

Na liście znajdują się sprawy mniej lub bardziej skomplikowane. Wśród wymienionych punktów są konkretne rozwiązania dotyczące uciepłownienia całego Starego Osiedla w Chorzowie Starym, likwidacji wiaduktu kolejowego przy ul. Armii Krajowej, budowy kompostowni odpadów, marmurowe posadzki na deptaku przy Wolności, wprowadzenie stawek czynszowych w mieszkaniach komunalnych, które byłyby uzależnione od poziomu dochodów. Na liście są: stworzenie kortów tenisowych w okolicy ulicy Astrów, Gałeczki, Krzywej i Krasickiego, wykonaniu nawrotu przy ul. Katowickiej, i szaletów miejskich na dworcach kolejkowych.

Prezydent Andrzej Kotala listę przejrzał, ale - jak przyznaje - część poruszanych problemów jest realizowana, a inne na razie nie są priorytetowymi. - Staramy się kontynuować dobre pomysły starej ekipy. Nie realizujemy tych, które są nie do przyjęcia - mówi. I podkreśla, że każdą podpowiedź trzeba rozważyć. - Jestem otwarty i staram się słuchać społeczeństwa. Liczę się też ze zdaniem byłych prezydentów.


OTO PEŁNA LISTA JANA MICHALIKA

Oto punkty z listy, którą były wiceprezydent Jan Michalik wysłał do prezydenta Andrzeja Kotali.

"Panie Prezydencie pragnę tą drogą zwrócić uwagę na pomysły i przedsięwzięcia, które proponowałem w trakcie swej służby dla miasta Chorzów, a które nie znalazły uznania u poprzedniego Prezydenta lub też zabrakło na ich realizację czasu.

1. Kompleksowe uciepłownienie i termomodernizacja Starego Osiedla i Biadacza w Chorzowie Batorym.
Do tematu podchodziliśmy z PEC-em, Elcho, PGM-em i Adm. Chorzów Stary
sp. z o.o. kilkakrotnie lecz upadał zawsze z powodu braku możliwości udzielenia gwarancji realizacji przez Miasto.
Częściowo zadanie realizowane było z bieżących środków PGM-u i wspólnot mieszkaniowych.
Sądzę, że przekształcenie PGM-u w spółkę z przekazaniem majątku miasta w postaci 7800 mieszkań w budynkach III i IV kategorii oraz zlecenie spółce zarządzania 4500 mieszkań w budynkach II kategorii jako zasobem mieszkaniowym Gminy pozwoliłoby realnie rozpocząć kompleksową realizację w 2012 r. z realnym terminem zakończenia w 2016r.

2. Realizacja zabudowy mieszkaniowej „plombowej” w miejscach po wyburzonych budynkach na terenach własności Gminy i odkupionych od prywatnych właścicieli.
Prezes „Dombudu” Stolarczyk w rozmowach przedwstępnych wyraził przekonanie, że z uwagi na znajdujące się na tych działkach wszystkie media znacznie zmniejszony byłby koszt nowo budowanego m² p.u. budynku i oscylowałby ok. 2500 zł/m². Prezes zapewnił, że jego firma starałaby się o takie zlecenie. Biorąc pod uwagę możliwości uzyskania dofinansowania ok. 30% z Banku Gospodarstwa Krajowego takiego zakupu gruntu jak i kosztów realizacji budynków, przedsięwzięcie to jest bardzo interesujące i oczekiwane przez mieszkańców Chorzowa. Jedyny warunek to, że byłyby to mieszkania socjalne lub, że miasto przekazałoby ze swego zasobu równoważną ilość mieszkań na cele socjalne.

3. Przywrócenie użytkowania działki pod nasypem kolejowym własności PKP pomiędzy rozebranym już mostem na ul. Armii Krajowej, a mającym być niebawem rozebranym przez PKP mostem na końcu ul. Wolności przy granicy ze Świętochłowicami.
Cena działki obciążonej niezbędnym kosztem rozbiórki nasypu powinna być niska. Natomiast materiał z rozbiórki nasypu możliwy byłby do wykorzystania przy robotach w innych częściach miasta jak. Efekt odsłonięcia bezpośrednio widoku miast Chorzowa i Świętochłowic a także możliwość zbycia atrakcyjnej po rozbiórce nasypu działki na granicy miast na działalność usługową lub handlową powinny skłonić do szybkiego zrealizowania tego przedsięwzięcia.

4. Zbudowanie wspólnie z Albą i gminami Piekary i Czeladź kompostowni odpadów po sortowaniu w Albie.
Prowadzone były w 2010r. rozmowy z Prezydentem Świętochłowic o zrealizowanie tego wspólnego przedsięwzięcia. Sortownia Alby mogąca przerobić odpady od 200000 mieszkańców miast mogła być uzupełniona kompostownią wykonaną przez Świętochłowice na terenie ich wysypiska. Jednak brak zrozumienia dla ekonomicznie uzasadnionego projektu oraz zaangażowanie Świętochłowic w budowę własnej sortowni spowodowały, że prowadziłem rozmowy z Prezydentem Piekar i uzyskałem wstępną zgodę tego miasta na wzięcie udziału w przedsięwzięciu i usytuowanie w ich gminie kompostowni.
Posiadanie przez 200000 mieszkańców wcześniej opisanych miast sortowni i kompostowni odpadów umożliwiłoby już w 2011 r. spełnienie wszystkich wymagań UE i rezygnację z udziału w budowie spalarni odpadów. Pomysłodawcą jest prezes „Alby” p. Pychyński.

5. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji nawierzchni z kostki betonowej
ul. Wolności na materiał szlachetny- granit.
Propozycja polega na podzieleniu ul. Wolności wyłożonej kostką betonową na 10 odcinków. Po każdej zimie rozbierany byłby 1 odcinek i zastępowany kostką lub płytami granitowymi. Rozebrana kostka służyłaby do napraw i uzupełnień na pozostającej jeszcze w użytku starej nawierzchni ul. Wolności. Jestem przekonany, że główna ulica Chorzowa zasługuje na takie potraktowanie.

6. Przy ulicy Żeromskiego 8 istnieje zakład produkujący resory i sprężyny, a którego teren graniczy z drugiej strony z parkingiem przy ChCK. Właściciel jest skłonny zamienić swoją działkę na podobną położoną w innej bardziej przemysłowej części Chorzowa. Warunkuje to koniecznością zapewnienia na nowej działce dopływu gazu (duże ilości) i pokrycie kosztów przeniesienia działalności.
Uzyskana działka daje możliwość powiększenia istniejącego parkingu i stworzenia korzystnego dla użytkowników drugiego wjazdu na parking od ul. Żeromskiego.

7. Budynek przy ul. Wolności 1 był przed wojną hotelem. Wynajmujący obecnie lokal użytkowy (Restauracja Chopin) p. Gorczowski zaproponował wykupienie budynku i przywrócenie budynkowi jego poprzedniego przeznaczenia, biorąc pod uwagę że restauracja hotelowa już istnieje.
Problemem było wykwaterowanie wynajmujących mieszkania i ustalenie ceny transakcji.
Sądzę, że gdyby zaproponować w rozliczeniu zapewnienia przez p. Gorczowskiego mieszkań w innych budynkach (prywatnych, nowobudowanych, zmodernizowanych obecnie nieczynnych) dałoby możliwość zwiększenia atrakcyjności ul. Wolności.

8. Odkupienie (sprzedanych kiedyś p. Sajfertowi przez Miasto) budynków przy ul. Zawiszy Czarnego 9 na Biadaczu i tylnej części budynku przy ul. Dworcowej 4 (obecnie nieczynnych, znacznie zdewastowanych- a więc relatywnie tanich). Transakcja taka rozważana uprzednio z p. Sajfertem pozwoliłaby zwiększyć zasób mieszkaniowy gminy, a przy uzyskaniu dotacji z BGK na zakup i remont budynków mieszkalnych wykonać to za 30% mniejszą kwotę.
Niebagatelne byłoby również poprawienie wyglądu miasta w rejonie tych budynków.

9. Odkupienie od współwłaścicieli zdewastowanego acz przepięknego kiedyś budynku mieszkalnego przy ul. Kalidego 37.
Obecnie w budynku zamienionym w twierdzę mieszka jedna rodzina, a budynek zagraża otoczeniu. Możliwe również i tu jest wykorzystanie dofinansowania z BGK.

10. Zrealizowanie propozycji odkupienia od właścicieli nieruchomości przy
ul. Moniuszki 3. z wykorzystaniem na ten cel oraz na przeprowadzenie remontów środków, które można uzyskać z BGK. Niewątpliwie poprawiłoby to wygląd centrum miasta, a także umożliwiłoby rewitalizację sąsiednich nieruchomości.

11. Sfinansowanie modernizacji ogrodzenia Szpitala Miejskiego od strony ul. Pułaskiego na ok. 80m pomiędzy już wykonanymi fragmentami nowego ogrodzenia przy wjazdach na teren szpitala. Szpitala długo jeszcze nie będzie na to stać. Nowe ogrodzenie, w wersji projektu będącego w Wydziale IKiR, odsłoni mieszkańcom widok piękniejącego szpitala.

12. Zmiana funkcjonowania ustalonych w 1990r. zasad wynajmu lokali użytkowych bazujących na bardzo dużej ilości współczynników dziś już nieodpowiadających aktualnym realiom.
Powoduje to, że część czynszów za lokale użytkowe jest niższa niż czynsz za mieszkanie w tych samych budynkach. A przecież czynsze za lokale użytkowe powinny współfinansować remonty budynków, w których są położone. Powinny także dawać nadwyżkę do wykorzystania przez Prezydenta na pokrycie strat z umorzeń czynszów, utrzymanie niskich czynszów na lokale socjalne lub sfinansować zwolnienia z czynszów wybranych użytkowników.

13. Wprowadzenie dodatkowej zwiększonej stawki czynszu za mieszkanie (+30%) dla mieszkańców, którym sytuacja materialna umożliwia zakup mieszkania na rynku. Czynsz ten odpowiadałby 4% wartości odtworzenia budynku rocznie (ok. 11,0 zł/m²). Aby nie być nim obciążonym należałoby przedstawić dobrowolnie aktualne zeznania podatkowe zamieszkujących osób. Podobny system stosowany jest w Gdańsku, a także w naszym TBS-ie.

14. W latach 90. ubiegłego wieku UM, ChSM i prywatni właściciele budynków usytuowanych w kwartale zamkniętym ulicami Wolności, Strzelców Bytomskich, Mielęckiego, Chrobrego wspólnymi siłami zagospodarowali obrzeża i wnętrze tego terenu na osiedlu Irys.
Jako pomysłodawca a potem realizator tego pomysłu, który zdaje do dziś egzamin proponuję podobne rozwiązanie z korzyścią dla miasta i mieszkańców przeprowadzić w kwartałach zamkniętych ulicami:
a) W Chorzowie II zdegradowanym wyjątkowo – Ligonia, Pudlerska, Świdra,Piotra;
b) na Klimzowcu: ul. Krzywa, Krasickiego, Katowicka, Gałeczki
Dokumentacja częściowa jest w posiadaniu UK, a w rozmowach na te tematy brali udział: UM, ChSM, PGM, wspólnoty mieszkaniowe, prywatni właściciele. Niezbędne jest jednak zaangażowanie UM i ChSM (rozmowy były obiecujące) przy wykonaniu drogi osiedlowej.

15. Realizacja projektu będącego w posiadaniu UK modernizacji placu zabaw w Parku pod Kasztanami, plus rozbiórka byłego już boiska do koszykówki i przywrócenie w to miejsce zieleni parkowej.

16. Skuteczne znalezienie lepszego od obecnego rozwiązania oznakowania na ul. Katowickiej zakazującego zawracania na wszystkich skrzyżowaniach na całym przebiegu przez Chorzów. Argument MZUiM, że bezpieczne mogą tam zawracać tylko samochody osobowe, a większe częściowo muszą to robić w sposób niebezpieczny jest prawdziwy ale niepraktyczny, gdyż powoduje konieczność wjazdu w ulice poprzeczne i tam zawracania.

17. Zdecydowane wsparcie działań Dyrektora Szpitala Miejskiego i wprowadzenie najbardziej w Chorzowie przydatnego ogrzewania zdalaczynnego z PEC-u. (od 01.09.Tauron-Ciepło) z wykorzystaniem Elcho (obniżającego koszty). Przy sprzedaży pozostającej jeszcze kotłowni gazowej brak będzie strat i stworzymy możliwość lepszego dla miasta wykorzystania wieży szpitalnej.

18. Wykonanie w miejscu nieczynnych szaletów na dworcach PKP Chorzów Batory i Chorzów Miasto szaletów miejskich. Niezbędne byłoby wydzierżawienie tych pomieszczeń od PKP. Wstępne rozmowy były już prowadzone.

19. Wprowadzenie do zakresu działań ChPWiK przejęcia zarządzania siecią deszczową będącą obecnie poza jego własnością (w rękach miasta i prywatnych właścicieli). Przekazanie powinno być dobrowolne a zarządzanie odpłatne.
ChSPWiK nie było dotąd zainteresowane gdyż miało inne ważniejsze problemy. Takie działanie poprzez dodatkowy dochód za zarządzanie tymi sieciami mogłoby obniżyć koszty przedsiębiorstwa ( gdyż dla załogi nie jest to nic nowego) a to w efekcie mogłoby obniżyć cenę wody. Ważnym byłoby także ostateczne przejęcie tzw. Sieci niczyich w naszym mieście. "

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie