Plebiscyt na najprzyjemniejszy park [REGULAMIN]

Redakcja

KLIKNIJ I ZAGŁOSUJ NA NAJPRZYJEMNIEJSZY PARK CHORZOWA, SIEMIANOWIC I ŚWIĘTOCHŁOWIC

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki plebiscytu zatytułowanego "Najprzyjemniejszy park", którego przedmiotem jest twórczość podlegająca zasadom określonym w poniższym regulaminie.

§ 1
Postanowienia ogólne

Organizator
Organizatorem Plebiscytu " Najprzyjemniejszy park " zwanego dalej Plebiscytem w serwisie Dziennik Zachodni jest „Polskapresse” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, Oddział Prasa Śląska, ul. Baczyńskiego 25 a, 41-203 Sosnowiec.

§ 2
Główne założenia plebiscytu

1. Tematyka Plebiscytu – tematem przewodnim Plebiscytu jest " Najprzyjemniejszy park”. Zaprezentowane w nim będą parki z Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic w formie fotografii.
2. Głównym założeniem plebiscytu jest zaprezentowanie w serwisie www.naszemiasto.pl fotografii parków zamieszczonych przez prowadzących ww. serwis internetowy.

§ 3
Warunki plebiscytu określające zasady uczestnictwa

1. Plebiscyt ma charakter otwarty – mogą wziąć w nim udział wszyscy, z wyjątkiem pracowników Polskapresse Sp. z o.o. i spółek zależnych.
2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), będące użytkownikami portalu Naszemiasto.pl (www.naszemiasto.pl.pl). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.
3. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi Plebiscytu.

§ 4
Terminarz Plebiscytu

Terminarz przebiegu plebiscytu:
• publikacja zdjęć w serwisie – od 20.04.2012 (od godziny 10:00 na portalu naszemiasto.pl)
• głosowanie od 20.04.2012 roku do 6.05.2012 roku
• Pytanie dodatkowe dla głosujących smsowo: poniedziałek, 7.05.2012 roku
• rozstrzygnięcie plebiscytu, ogłoszenie wyników (w tygodnikach Dziennik Zachodni Chorzów, Siemianowice, Świętochłowice)
• wręczenie nagród – 11.05. 2012
• publikacja zwycięzców plebiscytu na łamach www.naszemiasto.pl – 18.05.2012

§5
Głosowanie

1. Głosującymi w Konkursie mogą być wszyscy pełnoletni czytelnicy „Dziennika Zachodniego” z wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Każdemu zgłoszeniu zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanym numerem będą przedstawieni na stronie „Naszegomiasta.pl” w okresie trwania Plebiscytu.
3. Głosować można oddając głos na stronie www.naszemiasto.pl lub zakupując e-wydanie dziennika „Dziennik Zachodni” poprzez wysłanie wiadomości SMS na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
4.Jedna osoba może zakupić SMSem dowolną ilość e-wydań w Plebiscycie. Jedno e-wydanie zakupione w Plebiscycie stanowi także jeden głos w Plebiscycie.
5.Zakupione e-wydanie „Dziennika Zachodniego” będzie dostępne na stronie www.edziennikzachodni.pl po aktywacji otrzymanego zwrotnie kodu.
6.Zakup przez głosujących e-wydań w Plebiscycie odbywać się będzie przez wysłanie wiadomości SMS na nr 72355, w treści należy wpisać DZPARK (kropka lub spacja) oraz numer przypisany wybranemu kandydatowi (np. DZPARK.55 lub DZPARK 55). Koszt zakupionego e-wydania wynosi 2,46 zł z VAT . Zakupu e-wydań w ten sposób należy dokonywać od 20.04.2012 od godziny 00.01 do dnia 6.05.2012 r. do godz.11.59
7.Każdy biorący udział w Plebiscycie, kupując SMSem e-wydanie gazety „Dziennik Zachodni” zamawia jednocześnie wiadomości informacyjno-reklamowe organizatora Plebiscytu.
8. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybrane zgłoszenie, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a zawierającego słowo "STOP" zamiast opcji głosowania.
9. W trakcie trwania Konkursu każda osoba może przesłać dowolną ilość wiadomości smsowych.
10. Do wszystkich głosujących w dniu zakończenia głosowania zostanie wysłane pytanie konkursowe. Trzy osoby, które prawidłowo i najszybciej odpowiedzą na pytanie konkursowe smsem zwrotnym, otrzymają upominki – niespodzianki.
§ 6
Wyłonienie laureatów.
1. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi w dniu 11.05.2012 roku.
2. Zwycięzca plebiscytu zostanie poinformowany za pomocą SMS’a wysłanego z dedykowanego systemu do obsługi konkursów „Hermes”.
3. Organizator plebiscytu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród.
4. Organizator ustanawia adresy korespondencyjne związane z zapytaniami dotyczącymi konkursu: Dziennik Zachodni, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, e-mail: marketing@dz.com.pl
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagród.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów oraz głosowaniu internetowym. Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
7. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagrody otrzymanej plebiscycie.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

4. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Plebiscytu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora plebiscytu.

5. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Plebiscytem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a plebiscyt był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

9. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

10. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Dziennika Zachodniego oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 25A.

12. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Plebiscytu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.

14. Osobą nadzorującą plebiscyt ze strony Organizatora jest:
- Łukasz Malina

15. Wszystkie wątpliwości dotyczące plebiscytu należy wyjaśniać z powyższą osobą wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres organizatora, bądź e-mail: marketing@dz.com.pl.

Ekstraklasa: Legia zdobędzie mistrzostwo w Poznaniu?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3