Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Chorzów, ul. Legnicka 1

Komenda Miejska Policji w Chorzowie nadzoruje pracę podlegających jej komisariatów i posterunków policji na terenie miasta. A sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Komenda miejska jest niezależna w obrębie m.in:

  • tworzenia komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • przekształcania komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie wymienić należy m.in.:

  • realizacja we współpracy z organami samorządy terytorialnego programów prewencyjnych dotyczących zapewnienia porządku,

  • prowadzenie poszukiwań osób

  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych

  • zapewnienie właściwych warunków w izbach zatrzymań

Jeżeli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji wybierz numer alarmowy 997 lub 112.

podobne firmy