FRANTA & FRANTA Architekci Sp. z o.o.

Chorzów, Chopina 10 m 5

Biuro FRANTA & FRANTA Architekci Sp. z o.o. jest prywatną, 3-pokoleniową, rodzinną firmą architektoniczną posiadająca znaczne osiągnięcia i uznaną pozycję rynkową w zakresie usług projektowych, zatrudniającą projektantów o dużym doświadczeniu i dynamice działania.

Podejmujemy kompleksowe i interdyscyplinarne zadania, oferując usługi projektowe i naukowo – badawcze w zakresie:

- nowych inwestycji budownictwa ogólnego - mieszkaniowego i usługowego oraz przemysłowego;

- rewaloryzacji, modernizacji, remontów istniejących obiektów mieszkalnych, usługowych,

- zagospodarowania obiektów i terenów, w tym przemysłowych oraz poprzemysłowych;

- planowania przestrzennego;

- projektowania wnętrz.

podobne firmy