Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź wyniki wyborów w Twoim okręgu

Co ci się należy na dziecko (3) - Alimenty od ojca lub od gminy

Bogumiła Nehrebecka
Gdy rozpada się rodzina, prawie zawsze dzieci zostają przy matce. Dlatego ten poradnik dedykujemy przede wszystkim kobietom, które muszą, za pomocą prawa, wyegzekwować alimenty od ojców swoich pociech W poradniku ...

Gdy rozpada się rodzina, prawie zawsze dzieci zostają przy matce. Dlatego ten poradnik dedykujemy przede wszystkim kobietom, które muszą, za pomocą prawa, wyegzekwować alimenty od ojców swoich pociech

W poradniku znajdziecie odpowiedzi na podstawowe pytania: kto ma płacić alimenty, w jakiej wysokości, jak napisać pozew do sądu, co zrobić, gdy były mąż czy konkubent nie płaci ani grosza, jak uzyskać zaliczkę alimentacyjną od gminy.

Od kogo
Alimenty wynikają z jednej podstawowej zasady obowiązującej we wszystkich cywilizowanych krajach – dzieci powinny żyć na podobnej stopie materialnej, jak ich rodzice. I nie jest ważne to, czy się pobraliście, jesteście po rozwodzie, czy też żyjecie w separacji. Ojciec biologiczny twojego dziecka (lub mężczyzna, który je adoptował) ma łożyć na jego utrzymanie. A jeśli nie chce tego robić – popełnia przestępstwo.

Przykład
* Kasia miała 19 lat, gdy zaszła w ciążę. Twierdziła, że ojcem jest Jarek, chłopak spotkany w dyskotece. Ale on zaprzeczył. Dziewczyna złożyła pozew o alimenty. Miała świadków, którzy zeznali, że tamtej nocy oboje wyszli z dyskoteki, poszli do koleżanki i zamknęli się na całą noc w pokoju. Kasia dostała pieniądze od Jarka, jeszcze będąc w ciąży. Sąd orzekł bowiem, że jeżeli ojcostwo już w czasie ciąży zostało uprawdopodobnione, kobieta ma prawo wymagać, by mężczyzna dał jej odpowiednią sumę pieniędzy związaną z wydatkami wynikającymi z ciążą i porodem oraz kosztami jej utrzymania przez trzy miesiące – w okresie przed porodem i po porodzie. Gdy urodził się synek, Kasia złożyła w sądzie pozew o ustalenie ojcostwa. Wynik badań genetycznych był jednoznaczny – chłopak jest biologicznym ojcem dziecka.

Jak długo
Ojciec płaci alimenty do momentu, gdy syn czy córka będą mogli utrzymać się samodzielnie. Przyjmuje się, że następuje to między 18. a 25. – 26. rokiem życia.
Może przestać płacić, gdy dziecko:
• osiągnie wiek pełnoletni i nie uczy się oraz nie pracuje z własnej winy,
• studiuje, ale w stylu „wiecznego studenta” – lekceważy naukę, powtarza kolejne lata studiów, przerywa naukę bez uzasadnionych powodów,
• zawrze związek małżeński, bo wtedy obowiązek jego utrzymania obciąża małżonka, chyba że małżonek nie uzyskuje dochodów (np. studiuje),
• gdy jest w stanie utrzymać się samodzielnie, ale nie chce dobrowolnie zrezygnować z alimentów.
Ponieważ niepełnoletnie dziecko nie może swobodnie dysponować pieniędzmi, ich zarządcą jest małżonek uprawniony do opieki. Gdy skończy osiemnaście lat, może samo wystąpić do sądu z wnioskiem, by pieniądze od ojca spływały na jego rachunek. I wtedy samo decyduje, na co je wydać.

UWAGA!
To wszystko, co napisaliśmy, dotyczy dzieci zdrowych fizycznie i psychicznie. Jeżeli masz dziecko niepełnosprawne, to moment jego usamodzielnienia zależy przede wszystkim od stanu jego zdrowia.

Ile pieniędzy
Alimenty na dzieci to pieniądze nie tylko na ich utrzymanie, czyli jedzenie, czynsz, ubranie, zeszyty do szkoły, ale i na ich rozwój. Ojciec powinien więc tyle płacić, by syn czy córka mogli od czasu do czasu iść do kina, kupić sobie pizzę, wyjechać na letni obóz.
Wysokość alimentów zależy też od zarobkowych i majątkowych możliwości mężczyzny. Chodzi tutaj nie tylko o jego zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz także pieniądze, które mógłby zarabiać. •
Przykład
Pan Malinowski jest glazurnikiem g. Po rozwodzie zaczął pracować jako portier. Zarabiał 1200 zł. Jego była żona zażądała w sądzie po 500 zł na każde z trójki ich dzieci. I tyle otrzymała, bo sąd stwierdził, że pan Malinowski jest zdrowy i może podjąć poprzednią, o wiele lepiej płatną pracę, zwłaszcza teraz, gdy pracownicy budowlani nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Idziemy do sądu
Piszemy pozew i dodajemy do niego zaświadczenia o swoich zarobkach i dochodach innych domowników

Spróbuj z ojcem swoich dzieci porozmawiać i ustalić wysokość alimentów, a potem te uzgodnienia spisać i taką umowę prywatną zachować na wypadek, gdyby były mąż czy konkubent nie wywiązywał się z obietnicy. Umowę można też spisać u notariusza, a potem, jeśli nie będzie płacić alimentów, przekazać umowę do sądu. Tam taki dokument otrzyma tzw. klauzulę wykonalności i będzie tak samo ważny, jak sądowy wyrok. Jeśli mężczyzna nie chce dobrowolnie łożyć na utrzymanie waszych dzieci, musisz się z nim procesować.
1. Piszesz pozew do sądu (wzór powyżej). Nie martw się o pieniądze, bo w tym przypadku to nie ty ponosisz koszty sądowe. Po procesie zapłaci je on (czyli pozwany), jeśli przegra sprawę.
2.Pozew składasz w biurze podawczym sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich tam, gdzie ty mieszkasz z dzieckiem lub tam, gdzie mieszka jego ojciec. Ty wybierasz. Możesz pozew wysłać listem poleconym.
3.Jeżeli dziecko nie jest pełnoletnie, to ty przed sądem je reprezentujesz. Działasz w jego imieniu. Ono jest powodem w sprawie.
4.W pozwie należy podać następujące dane:
* imię, nazwisko i dokładny adres powoda (dziecka), czyli osoby domagającej się alimentów,
* imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (ojca), czyli osoby, od której domagamy się alimentów,
* wysokość żądanej kwoty wraz z uzasadnieniem. Tutaj przede wszystkim trzeba wyliczyć potrzeby dziecka (np. syn się uczy, trzeba kupić mu podręczniki, mundurek, opłacić lekcje gry na gitarze, bo jest uzdolniony muzycznie, ma alergię, trzeba kupić mu lekarstwa itp.) oraz możliwości zarobkowe i majątkowe ojca (pracuje w banku jako informatyk, nie ma nikogo na utrzymaniu, mieszka z rodzicami, którzy pobierają wysokie emerytury itp.).
5.Do pozwu muszą być dołączone załączniki, np. odpisy aktów stanu cywilnego, poprzedniego wyroku lub umowy alimentacyjnej, wszelkie dowody potwierdzające potrzeby dziecka (np. opłaty za szkołę, za mieszkanie i telefon, za obóz letni) oraz zaświadczenia o zarobkach twoich i innych domowników, z którymi dziecko mieszka (np. babci, dziadka). Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i na każde dziecko osobno.
6.Możesz domagać się alimentów również przy rozwodzie – wtedy wniosek o ich przyznanie dołączasz do pozwu rozwodowego. Podaj wysokość alimentów, o które się ubiegasz, a do wniosku dołącz zaświadczenie o swoich zarobkach, zaświadczenie o zarobkach męża i potrzebach dzieci.
7.Sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa i ciebie, i ojca dziecka. Zapyta was o wasze stanowisko w sprawie i zaproponuje ugodowe zakończenie sporu. Jeżeli dojdziecie do porozumienia, to wpisze ustalenia do protokołu i po sprawie. Ugoda będzie miała taką samą moc jak wyrok. Jeśli nie – zacznie się proces. Będą przesłuchiwani świadkowie, analizowane wszystkie dokumenty. Na końcu sąd wyda orzeczenie.

Pamiętaj
• Możesz poprosić sąd na pierwszej rozprawie, by w czasie trwania procesu ojciec dzieci płacił na nie odpowiednią kwotę.
• Masz prawo domagać się wypłacenia alimentów zaraz po wydaniu wyroku.
• Jeżeli wyrok jest twoim zdaniem niesprawiedliwy, możesz wnieść apelację w terminie 14 dni od momentu, w którym dostaniesz na piśmie wyrok wraz z uzasadnieniem. •

Więcej pieniędzy
Co należy zrobić, aby uzyskać wyrok podwyższający dotychczasowe alimenty?
Musisz złożyć pozew o ich podwyższenie. Należy w nim określić powoda i pozwanego, podać żądaną kwotę oraz sygnaturę (numer) poprzedniej sprawy. W kilku zdaniach należy uzasadnić, dlaczego konieczne jest podwyższenie kwoty. Powody mogą być różne, np. wiesz, że ojciec twoich dzieci zmienił pracę i więcej zarabia, twoje dziecko zachorowało i musisz mieć więcej pieniędzy na jego leczenie, ty straciłaś pracę itd.

Ojciec za granicą
Wyegzekwowanie alimentów od rodziców przebywających za granicą jest niezwykle skomplikowane. Zależy przede wszystkim od kraju, w którym taki niesłowny ojciec twojego dziecka przebywa oraz od umów międzynarodowych jakie Polska podpisała. Szczególnie trudne jest to w krajach, z którymi nie mamy żadnej konwencji.
Dlatego w takich sprawach najlepiej skontaktować się z działami ds. obrotu prawnego z zagranicą. Znajdują się one w sądach okręgowych. Pracują tam specjalnie wyznaczeni do tego sędziowie.
Szczegółowe przepisy i wykazy państw, z którymi mamy podpisane umowy, znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/lugano/dochodzenie_alimentow.shtml

Podstawa prawna
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (DzU nr 9, poz. 59 z 1964 r. z późn. zm.)
Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (DzU nr 88, poz. 553 z 1997 r. z późn. zm.)
Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (DzU z dnia 1 grudnia 1964 r.)

Idziemy do komornika
Pomoże ściągnąć alimenty z pensji dłużnika

Niepłacenie alimentów to przestępstwo. Jeżeli ojciec dziecka uporczywie uchyla się od tego obowiązku, grozi mu kara grzywny, a nawet do dwóch lat więzienia.
Pieniądze od niego pomoże ci uzyskać komornik. To on jest zobowiązany do ich wyegzekwowania zgodnie z sądowym wyrokiem. Co masz więc zrobić?

* Zwrócić się osobiście lub pisemnie do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego, w którym toczyła się sprawa alimentacyjna, o wydanie wyroku lub wyciągu z protokołu rozprawy z treścią ugody wraz z klauzulą wykonalności, czyli informacją, że wyrok podlega wykonaniu.

* Z tymi dokumentami idziesz do komornika. Możesz wybrać go sama spośród komorników działających na obszarze sądu apelacyjnego, w którego okręgu jest sąd, który wydał wyrok.
Jeśli nie wiesz, gdzie go szukać, zapytaj w biurze podawczym sądu.

* Komornik musi ustalić, gdzie i z kim mieszka ojciec dziecka, gdzie pracuje, ile ma dochodów.
Jeśli dłużnik pobiera pensję, komornik poinformuje zakład pracy o zajęciu części jego dochodów na opłacenie alimentów.
Jeśli nie ma z czego ściągnąć tych pieniędzy, komornik informuje tzw. organ właściwy dłużnika – wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, na terenie którego ten mężczyzna mieszka – o bezskuteczności uzyskania pieniędzy.

* Prezydent miasta, wójt lub burmistrz zleca swojemu ośrodkowi pomocy społecznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego o dłużniku. Jeśli nigdzie nie pracuje, zostanie mu zaproponowana jakaś oferta zatrudnienia lub praca przy robotach publicznych.
Jeśli jej nie podejmie, bo nie będzie mu się chciało – do sądu trafi wniosek o ściganie go za popełnienie przestępstwa.

* Starosta na wniosek wójta, burmistrza czy prezydenta miasta może wydać polecenie zatrzymania dłużnikowi prawa jazdy, a komornik może złożyć wniosek o wpisanie danych mężczyzny, który od roku nie płaci alimentów, do Krajowego Rejestru Dłużników.

* Ty sama lub komornik możecie, zgodnie z kodeksem rodzinnym, wystąpić do sądu o alimenty na dziecko względem najbliższej rodziny jego ojca, czyli rodziców, innych dorosłych dzieci lub rodzeństwa.

Najważniejsze informacje w skrócie:
1. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na obojgu rodziców ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci (kwestię tę reguluje art. 133 par. 1)
2. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci powstaje z chwilą ich urodzenia i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Uzyskanie pełnoletności nie kończy tego obowiązku, gdy dziecko się uczy bądź nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.
3. Przepisy nie wskazują wprost, jaka ma być wysokość alimentów. Ustala je sąd.
4. Jeżeli ojciec dziecka nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji i jeśli egzekucja komornicza nie przynosi rezultatów, to można wystąpić o alimenty na dziecko względem najbliższej jego rodziny (np. rodziców) lub starać się o przyznanie zaliczki alimentacyjnej.

Jak uzyskać zaliczkę

Jeśli ojciec zobowiązany wyrokiem sądowym nie płaci alimentów na dziecko (co najmniej przez trzy miesiące) i komornik nie może od niego wyegzekwować alimentów, może dostać pieniądze od gminy. Nie jest to zapomoga, lecz zaliczka, bo gmina płaci dziecku w imieniu jego ojca, a potem sama pilnuje, by dłużnik zwrócił jej pieniądze i to z pięcioprocentowymi odsetkami za zwłokę.

Komu się należy
Zaliczka przysługuje dziecku do ukończenia 18. roku życia albo, w przypadku gdy się uczy lub studiuje, do ukończenia przez niego 24. roku życia. Musi być wychowywane przez osobę samotną (czyli rodzice są po rozwodzie, mają orzeczoną separację, ojciec zniknął i nie wiadomo, gdzie przebywa itp.).

UWAGA!
1.Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.
2.Zaliczka nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, zawarło związek małżeński lub pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko.

Co musisz zrobić
Trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej do komornika sądowego. Dołączyć do niego:
1.Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanych alimentów.
2.Zaświadczenie z urzędu skabowego o dochodach uzyskanych w roku ubiegłym.
3.Ksero swojego dowodu osobistego;
4.Odpisy aktów urodzenia dzieci;
5.Zaświadczenie ze szkoły dziecka powyżej 18. roku życia;
6.Wyrok rozwodowy;
7.Wyrok dotyczący zasądzenia alimentów.
Komornik zażąda też stosownych oświadczeń na piśmie, np., że zostały przekazane mu wszystkie znane wam istotne informacje o miejscu pobytu ojca i jego zarobkach oraz o tym, że dziecko nie przebywa w rodzinie zastępczej itp.
Jeśli twoje dziecko uzyska zaliczkę, będzie ona wypłacana od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego. Okres zaliczkowy trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
Aby nabyć prawo do zaliczki na kolejny rok, należy ponownie złożyć wniosek razem z niezbędnymi dokumentami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (DzU nr 86, poz. 732 ze zm.).

Oficjalnie: Andrzej Duda prezydentem na kolejne 5 lat

Wideo

Materiał oryginalny: Co ci się należy na dziecko (3) - Alimenty od ojca lub od gminy - Warszawa Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3