Agnieszka Kasperczyk

avatarAgnieszka Kasperczyk

Chorzów
Nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie

Spotkanie z dr hab. n. med. Grzegorzem Budzińskim w ZSTiO nr 1 w ramach Kampanii "Drugie życie"

2014-04-25 20:11:15

Dnia 24 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyła się kampania informacyjna mająca popularyzować oświadczenia woli wśród pełnoletnich uczniów klas II, III i IV. W ramach wydarzenia uczniowie mieli okazję poznać główne cele i zadania dotyczące idei Kampanii „ Drugie życie”. Obejrzeli prezentację multimedialną „Drugiego życia” opisującą tematykę przeszczepiania narządów, jak również film „Esperanza”, który trafnie obrazuje omawiane zagadnienie. Informacje te przybliżyła im szkolna koordynator akcji, mgr Agnieszka Kasperczyk.
Punktem kulminacyjnym był wykład dr hab. n. med. Grzegorza Budzińskiego – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Transplantologii Klinicznej pod tytułem: Transplantologia narządów unaczynionych- wczoraj i dziś. Postępy transplantologii „Drugie życie”. Poprzez merytoryczne fakty Pan doktor zachęcał młodzież do podpisania oświadczeń woli.

Oświadczenie woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom. Akcja „Drugie życie” ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania rozmów.
Transplantacja to życie. Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej „Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji. Chcemy by młodzież „zarażała” oświadczeniami woli swoich krewnych i znajomych.
Nasi uczniowie z chęcią podpisywali oświadczenia woli!
Każdy z nas ma dar uzdrawiania. Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie!

Jesteś na profilu Agnieszka Kasperczyk - stronie mieszkańca miasta Chorzów. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj