Wybierz region

Wybierz miasto

  SierpieE pikietuje

  Autor: jal

  2000-05-19, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  Wystawa Gwidona Miklaszewskiego jun w Katowicach WŚród swoich KATOWICE. Przyjecha3y dzieci - Maryna, Agata i Andrzej, a z sto3ecznego Muzeum Karykatury, kustosz, wspó3autorka ekspozycji, Granyna Godziejewska.

  Wystawa Gwidona Miklaszewskiego jun w Katowicach
  WŚród swoich
  KATOWICE. Przyjecha3y dzieci - Maryna, Agata i Andrzej, a z sto3ecznego Muzeum Karykatury, kustosz, wspó3autorka ekspozycji, Granyna Godziejewska. Byli katowiccy sIsiedzi Pana Gwidona z ulicy Plebiscytowej 29, koledzy a w satyrze konkurenci, galernicy, ludzie rysunku, pióra i m.in. z naszej ,Dziennikowej" rodziny, najlepiej Pana Gwidona pamiźtajIcy, niegdysiejszy nasz szef, red. Bronis3aw Schmidt-Kowalski. Dyskretnie nam towarzyszli wiolonczeliŚci NOSPR. W GórnoŚlIskim Centrum Kultury otwarliŚmy wystawź ,Gwidon Miklaszewski 1912-1999".
  Oko3o 150 rysunków, wybranych z 500 zaproponowanych przez Andrzeja Miklaszewskiego po przejrzeniu kilku tysiźcy (!), w GCK obejrzeĺ monna do 19 czerwca; oprócz poniedzia3ków, codziennie w godz. 12-17. Wystawź otwar3a wraz z Bogdanem |cibutem, prezesem oddzia3u spó3ki ,Polskapresse" - Prasy |lIskiej - wydawcy ,Dziennika Zachodniego", Markiem ChyliEskim, redaktorem naczelnym ,DZ" i kustosz GranynI GodziejewskI, córka Maryna Miklaszewska-Chylak. Jak zauwany3a, nie bez wzruszenia, tylko Katowice sI miejscem, gdzie o Gwidonie Miklaszewskim - urodzonym w Berlinie, m3odoŚciI cieszIcym siź w Poznaniu, w doros3oŚĺ wkraczajIcym w Krakowie i Katowicach, a potem warszawiaku z wyboru - mówimy ,nasz Mistrz". Czy po 52 latach regularnej wspó3pracy moglibyŚmy inaczej? Jak zauwany3 Bogdan |cibut, bez Gwidona Miklaszewskiego po prostu nie ma ,Dziennika Zachodniego". PotwierdzajI to ten ciIgle nasi Czytelnicy. Tym serdeczniej zapraszamy Was do obejrzenia katowickiej wystawy.
  (mars)
  Dzieci Pana Gwidona do otwarcia wystawy ,oddelegowa3y" swI siostrź - Marynź MiklaszewskI-Chylak.
  ZDJśCIE: ARKADIUSZ LAWRYWIANIEC

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)